Tentoonstelling ‘De Romeinen en de Limes in Zuid-Holland’

Deel toegangspoort, natuursteen gevonden in Alphen aan de Rijn - Foto Erfgoedhuis Zuid-Holland Dat het Zuid-Hollandse grondgebied onderdeel is geweest van het Romeinse Rijk zullen velen weten. Maar hoe zat dat precies? Wat weten we daarvan? En hoe komt het dat we er steeds meer over te weten komen?  Daarover gaat de tentoonstelling De Romeinen en de Limes in Zuid-Holland die vanaf dinsdag 23 juni 2009 t/m dinsdag 21 juli 2009 te zien is in de bibliotheek Alphen a/d Rijn, Thorbeckestraat 1a, Alphen aan den Rijn  tijdens de openingtijden van de bibliotheek, 0172 – 475771.

 

De expositie geeft aan de hand van informatieve teksten, illustraties en archeologische vondsten een beeld van de Romeinse Tijd in dit gebied (ca. 50 v. Chr. – 400). Het gaat hier om een stukje Zuid-Hollandse geschiedenis dat door groeiende aandacht voor archeologische opgravingen steeds completer en indrukwekkender wordt.

Expo paneel - Foto Erfgoedhuis Zuid-HollandDe Romeinen brachten hier niet alleen een vrij lange periode van rust en relatieve vrede. Hun aanwezigheid betekende ook de introductie van de Latijnse taal, muntgeld, nieuwe goden, goederen, producten (als wijn) en dieren (als katten) maar ook van nieuwe gewoonten, inzichten en bestuursopvattingen en de introductie van Romeins recht. Ook zorgden de Romeinen voor betere wegen en een professionelere waterbeheersing.

In De Romeinen en de Limes in Zuid-Holland wordt aandacht besteed aan het land, wegen, waterwegen, bouwwerken, een stad (Forum Hadrianum op de plek van het huidige Voorburg), handel en economie, nieuwe zeden en gewoonten, religie en gebruiksvoorwerpen.  

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de Limes, de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk die in ons land langs de Oude Rijn liep en die in het westen doorliep in Groot-Brittannië en in het oosten door Duitsland tot aan de Zwarte Zee.

Expo paneel. Foto Erfgoedhuis Zuid-HollandDe tentoonstelling geeft tevens een beeld van archeologisch onderzoek, waarvoor de belangstelling de afgelopen decennia sterk is gegroeid. Een belangrijke impuls daarvoor kwam van het Europese Verdrag van Malta (of van Valetta). Op basis daarvan is het tegenwoordig verplicht om bij bodemwerkzaamheden tijd en ruimte aan archeologisch onderzoek te geven.

De provincie Zuid-Holland speelt op archeologisch terrein een belangrijke rol. Ze zorgt er voor dat archeologische belangen volwaardig meetellen als het gaat om ruimtelijke plannen en ingrepen. Waardevolle archeologische vondsten worden bewaard in het Provinciaal Archeologisch Depot in Alphen aan de Rijn.

Toch gaat het bij archeologie natuurlijk niet alleen om opgraven en bewaren. Archeologen en historici willen ook informatie over deze vondsten geven. Over de objecten en over de tijd waaruit deze komen. Wat zeggen objecten over een bepaalde periode?

Daarop probeert De Romeinen en de Limes in Zuid-Holland een antwoord te geven.

De bij de tentoonstelling getoonde vondsten zijn afkomstig uit het Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Bij de tentoonstelling is een gelijknamig ‘Romeinenmagazine’ verkrijgbaar waarin onze ‘Romeinse geschiedenis’ op een toegankelijke manier uiteen wordt gezet.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen