Ter Aar - Levensverhaal van C.Valk, smid in Aardam

Wij spraken (in 1962) met de heer C. Valk, de smid in Aardam.

Het leven zoals dat door een ieder van ons beleefd wordt is altijd het na vertellen waard. Alleen wordt er niet altijd over gesproken. Toch moeten wij niet vergeten dat het leven van een ander ons tot lening kan zijn. Wij spraken met de dhr. C. Valk, iemand die beslist niet mislukt is in zijn leven, maar wel veel moeilijkheden in zijn leven heeft moeten overwinnen (net als wij allemaal), alvorens hij aan een rustperiode kon beginnen. In 1919 werkte dhr. C. Valk bij fa. Boot in Alphen a/d Rijn, althans hij had daar gewerkt voor hij zijn dienstplicht ging vervullen. In 1919 dan, na zijn diensttijd, kon hij er ook weer terecht. Maar dan als tijdschrijver, iets wat hem beslist niet aanstond. Daarom nam hij het besluit om zelf een bedrijf te beginnen. Na zijn diensttijd ontving hij f 150,- als kleding vergoeding en dit was het begin kapitaal van zijn bedrijf, gesticht in een hoekje van de mandenmakerij van z’n vader die woonde in het huisje waar nu de familie Griemink woont aan de Westkanaalweg. Spoedig bleek al dat deze ruimte te klein was. Zijn vader zei dan ook, je neemt mijn hele werkplaats in beslag, je moet ergens anders wat op zoeken. Er is toen een soort warande aan het huis gebouwd, en daarvoor kocht dhr. C. Valk een aambeeld, veld-, smid- en gereedschap. De smederij was ingericht. Later toen dhr. C.Valk trouwplannen kreeg en al enige jaren aan de uitbreiding van zijn zaak had gewerkt, adviseerde zijn vader hem ergens anders zijn bedrijf voort te zetten. Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan, een goede raad was duur.

image

Het oude raadhuis van Ter Aar

Maar Hein van Vliet had toen een winkeltje te koop tussen dhr. Lüling en dominee. Heemskerk. Na veel beraadslagen werd het huisje gekocht. Dat zoiets financiële problemen met zich mee bracht is te begrijpen, want er moest ook nog een smederij aangebouwd worden. Problemen, maar een vertrouwd en bevriend iemand adviseerde: doe het maar; het komt wel terecht, jullie zijn nog jong. Zo is het dan ook gegaan. De smederij werd gebouwd en al spoedig zou men het huisje kunnen betrekken als de bewoner dhr. Van Vliet er teminste uit was. Zolang zijn ze toen maar boven de smederij gaan wonen, en toen enige tijd later het huisje betrokken kon worden was het ideaal bereikt. In die periode werd ook de eerste elektrische stroom in Ter Aar aangelegd en enige monteurs van elders, die toch veel in de smederij moesten zijn kwamen bij C.Valk in de kost. Van hen heeft hij ook zo het een ander op gestoken. De zaak begon lekker te lopen, vooral toen in Ter Aar kassenbouw enige opgang begon te maken. Hiervan heeft hij ook van geprofiteerd. Hij maakte onder andere een mechaniek om de luchtramen tegelijk te openen. Ook met het andere werk ging het prima; zo heeft hij in 1927 de klapburg gemaakt die ongeveer 30 jaar voor de melkfabriek heeft gelegen. Geregeld waren er 3 of 4 mensen bij hem in dienst dus we kunnen wel zeggen een flink bedrijf. Maar door ziekte heeft hij toch veel moeilijkheden onder vonden. Er deed zich nog een grote moeilijkheid voor.

Op een zekere dag dag, in 1929, kwam mijnheer Wiersema, ambtenaar van de provincie binnen stappen met de mededeling dat er een nieuwe weg gemaakt zou worden van Alphen naar Ter Aar; die weg zou uitgerekend door hun huisje lopen, waardoor het gehele bedrijf zou moeten verdwijnen; maar . . . . .hij zou schadeloos gesteld worden. Nou, zei C. Valk, wat mijn huisje betreft wordt ik er niet slechter op, maar van de smederij is het zonde, die is pas nieuw! Maar de boel werd getaxeerd en na wat heen en weer gepraat is het spul verkocht. Maar C.Valk moest het zelf slopen, en het materiaal kon zo veel mogelijk gebruikt worden voor nieuwbouw. En zo is het allemaal gegaan.

Een nieuwe smederij met woonhuis werd gebouwd wat allemaal nog niet zo eenvoudig was. Eerst kwam de vraag waar moet het komen. En vooruitziende kwam de gedachte in hem op om in het centrum te blijven, met de aanleg van de nieuwe weg ontstond ook de mogelijkheid dat een eventuele uitbreiding hier zou ontstaan. En waarom zou hij dan niet de eerste zijn! Dhr. C. Valk heeft goed gezien alleen heeft het nog heel lang geduurd (wel 15 jaar) voor dat de weg in gebruik werd gesteld en toen nog enkele jaren eerder de eerste huizen werden gebouwd in de Pr. Irenestraat.

Dominee Heemskerk heeft in onze tijd ook zijn huis laten bouwen (‘huize altijd iets’) en heeft tijdens de bouw nog in het oude huis van C. Valk gewoond. Achter de eerste smederij heeft een boerderijtje gestaan, een zogenaamd ‘Ka-Barg’; dat is een huisje met daarbovenop als dak, een hooiberg. Hierin woonde de heer Klaas Snaterse. Ook stonden hier schuren van fa. Heemskerk. Wat er in en na de oorlog is gebeurd? Ach, in de oorlog was er veel materiaal- en voedselgebrek, waren er onderduikers, wonderkacheltjes, broodkistjes; dat weten we allemaal nog wel. Winst werd er niet gemaakt en in zwarte handel deed dhr. C. Valk niet mee. Nu wordt het bedrijf voortgezet door Louis Hoogervorst. Inmiddels wensen wij dhr. C. Valk een goede tijd toe.

Bron: de Dorpshuisstem , jaargang 2 no. 8; datum 28-02-1962.
Een bijdrage van: John Bosman, gepubliceerd in de Voshol Kroniek 2000 – 3e kwartaal.
Dit artikel werd aan mij opgestuurd door Leonard van Kessel uit Ter Aar, die ik hiermede wil bedanken voor zijn vriendelijke medewerking.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen