Stichting Welzijn onderzocht

De Stichting Welzijn heeft opnieuw financiële en bedrijfsmatige problemen. Daarom is een onderzoek in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en het bestuur van de Stichting Welzijn uitgevoerd. Stijgende kosten in de jaren 2004 en 2005 en de daarmee geen gelijke tred houdende stijging van het subsidiebedrag zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen. Er zijn onvoldoende middelen om deze kosten te dekken en / of tegenvallers op te vangen. De huidige actviteiten van stichting Welzijn gaan gewoon door. Er wordt nog gezocht naar duurzame oplossingen voor de problemen.

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (WWB) heeft de gemeente behoefte aan een sterke welzijnsorganisatie. Mede vanwege het negatieve resultaat in de jaarrekening over 2004, heeft de gemeente (in overleg met het bestuur van de stichting) laten onderzoeken of de huidige stichting hiervoor voldoende is ingericht. Ook is onderzocht welke maatregelen eventueel nodig zijn om de uitvoering aan de gestelde voorwaarden te kunnen laten voldoen. Het onderzoek is uitgevoerd door Momentum Management en Advies. Hierbij is gesproken met een aantal medewerkers van de Stichting Welzijn, de gemeente, het stichtingsbestuur en een aantal netwerkpartners van de Stichting. Daarnaast zijn alle jaarrekeningen en financiële stukken onderzocht.

Inhoud rapportage
Uit het bedrijfsmatig onderzoek blijkt dat de financiële middelen van de stichting niet toereikend zijn. Naast de oplopende kosten bij de stichting, concludeert de onderzoeker ook dat de stichting subsidies als vanzelfsprekend heeft beschouwd. Ook is er kritiek geuit op de samenwerking tussen de Stichting en haar partners.
Verder vindt Momentum dat het gemeentelijke welzijnsbeleid in het verleden niet altijd even duidelijk is geweest. Wel is de gemeente bezig met een inhaalslag voor kwaliteitsverbetering. Ook zijn de eisen aan de onderbouwing van de subsidieaanvraag en de verantwoording van de besteding van de subsidiemiddelen aangescherpt.

Mogelijke oplossingen volgens onderzoeksbureau
Het onderzoeksbureau stelt drie scenario’s voor die als oplossing kunnen dienen. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het aanbod van producten. Dit is het meest gewenste scenario om invulling te geven aan de eisen volgens de nieuwe wet Wmo. Maar dit vereist een sterke organisatie. Dit betekent dat eerst de interne organisatie én de financiële positie zouden moeten worden versterkt.

Een andere oplossing kan zijn het doorvoeren van een reorganisatie en het op orde brengen van de financiën. Dit scenario kan alleen worden gerealiseerd door fors te bezuinigen op de personeelskosten.  Een oplossing kan ook zijn het beëindigen van de subsidierelatie. De gemeente zou dan de subsidie moeten afbouwen met de daaraan gekoppelde afbouw van de activiteiten van de stichting.

Reactie bestuur Stichting Welzijn
Het bestuur van de stichting Welzijn geeft in een reactie aan dat hij zich herkent in de conclusies van het onderzoeksbureau. Het bestuur is van mening dat de stichting in de huidige vorm en omvang niet levensvatbaar is: “We zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken.”  Hij wil weten of de gemeente in de toekomst plaats ziet voor een lokale welzijnsstichting. Zo niet, dan moet de huidige stichting zorgvuldig afgebouwd worden. Als de gemeente wel een lokale stichting wil, dan zal in goed onderling overleg bepaald moeten worden welke producten de gemeente wil afnemen en welke organisatie daar bij past.

Reactie gemeente
De gemeente gaat naar aanleiding van het rapport de door Momentum genoemde oplossingsrichtingen uitwerken, zodat er een zorgvuldig besluit kan worden genomen. Ook moeten de juridische gevolgen onderzocht worden van de scenario’s die in het rapport worden beschreven. Geprobeerd wordt de besluitvorming over het vervolgtraject nog voor de start van het nieuwe
seizoen af te ronden.

Geef een reactie

Recent nieuws

Eerste NOM-woningen in Alphen aan den Rijn verhuurd 04.03.2019 20:34

Nieuwe Prinsen en Pages voor de Cascarvieten 03.03.2019 18:37

Zilveren Tomaat voor SP veteraan Gerard Harmes 17.01.2019 15:30 SP Alphen

Donderdag 17 januari 2019 is het weer zover 17.01.2019 15:06 Politie Alphen aan den Rijn

Zondag 20 januari: Maandelijkse bidstond 17.01.2019 15:06 Sionskerk Alphen

Alphen aan den Rijn – Drie verdachten berovingen met taser aangehouden 17.01.2019 14:56 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Actief voor de circulaire economie 17.01.2019 14:26 Gemeente Alphen

Start kaartverkoop unieke muziekavond met Massada in Adventskerk 15.01.2019 10:56 Adventskerk | Nieuws

Kerstpakkettenactie bedankt Alphenaren! 14.01.2019 11:56 Adventskerk | Nieuws

Maandag 21 januari 2019: Koffieochtend Sionskerk! 14.01.2019 11:41 Sionskerk Alphen

https://www 12.01.2019 22:41 Politie Alphen aan den Rijn

Wat ze ook verzinnen, laat niemand binnen 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Getuigenoproep 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Eigenaar fiets gezocht 06.01.2019 08:41 Politie Alphen aan den Rijn

Pastoraat ds. De Jonge 29.12.2018 22:56 Adventskerk | Nieuws

Nieuwe ambtsdragers 29.12.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws

Zondag 6 januari 2019: koffie na afloop 29.12.2018 21:26 Sionskerk Alphen

Kinderkerstfeest 24 december 18.12.2018 20:41 Adventskerk | Nieuws

Donderdag 20 december is het weer zover 18.12.2018 18:56 Politie Alphen aan den Rijn

Nomineer nu uw Vrijwilligersheld 18.12.2018 16:07 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen