Stichting Welzijn onderzocht

De Stichting Welzijn heeft opnieuw financiële en bedrijfsmatige problemen. Daarom is een onderzoek in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en het bestuur van de Stichting Welzijn uitgevoerd. Stijgende kosten in de jaren 2004 en 2005 en de daarmee geen gelijke tred houdende stijging van het subsidiebedrag zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen. Er zijn onvoldoende middelen om deze kosten te dekken en / of tegenvallers op te vangen. De huidige actviteiten van stichting Welzijn gaan gewoon door. Er wordt nog gezocht naar duurzame oplossingen voor de problemen.

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (WWB) heeft de gemeente behoefte aan een sterke welzijnsorganisatie. Mede vanwege het negatieve resultaat in de jaarrekening over 2004, heeft de gemeente (in overleg met het bestuur van de stichting) laten onderzoeken of de huidige stichting hiervoor voldoende is ingericht. Ook is onderzocht welke maatregelen eventueel nodig zijn om de uitvoering aan de gestelde voorwaarden te kunnen laten voldoen. Het onderzoek is uitgevoerd door Momentum Management en Advies. Hierbij is gesproken met een aantal medewerkers van de Stichting Welzijn, de gemeente, het stichtingsbestuur en een aantal netwerkpartners van de Stichting. Daarnaast zijn alle jaarrekeningen en financiële stukken onderzocht.

Inhoud rapportage
Uit het bedrijfsmatig onderzoek blijkt dat de financiële middelen van de stichting niet toereikend zijn. Naast de oplopende kosten bij de stichting, concludeert de onderzoeker ook dat de stichting subsidies als vanzelfsprekend heeft beschouwd. Ook is er kritiek geuit op de samenwerking tussen de Stichting en haar partners.
Verder vindt Momentum dat het gemeentelijke welzijnsbeleid in het verleden niet altijd even duidelijk is geweest. Wel is de gemeente bezig met een inhaalslag voor kwaliteitsverbetering. Ook zijn de eisen aan de onderbouwing van de subsidieaanvraag en de verantwoording van de besteding van de subsidiemiddelen aangescherpt.

Mogelijke oplossingen volgens onderzoeksbureau
Het onderzoeksbureau stelt drie scenario’s voor die als oplossing kunnen dienen. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het aanbod van producten. Dit is het meest gewenste scenario om invulling te geven aan de eisen volgens de nieuwe wet Wmo. Maar dit vereist een sterke organisatie. Dit betekent dat eerst de interne organisatie én de financiële positie zouden moeten worden versterkt.

Een andere oplossing kan zijn het doorvoeren van een reorganisatie en het op orde brengen van de financiën. Dit scenario kan alleen worden gerealiseerd door fors te bezuinigen op de personeelskosten.  Een oplossing kan ook zijn het beëindigen van de subsidierelatie. De gemeente zou dan de subsidie moeten afbouwen met de daaraan gekoppelde afbouw van de activiteiten van de stichting.

Reactie bestuur Stichting Welzijn
Het bestuur van de stichting Welzijn geeft in een reactie aan dat hij zich herkent in de conclusies van het onderzoeksbureau. Het bestuur is van mening dat de stichting in de huidige vorm en omvang niet levensvatbaar is: “We zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken.”  Hij wil weten of de gemeente in de toekomst plaats ziet voor een lokale welzijnsstichting. Zo niet, dan moet de huidige stichting zorgvuldig afgebouwd worden. Als de gemeente wel een lokale stichting wil, dan zal in goed onderling overleg bepaald moeten worden welke producten de gemeente wil afnemen en welke organisatie daar bij past.

Reactie gemeente
De gemeente gaat naar aanleiding van het rapport de door Momentum genoemde oplossingsrichtingen uitwerken, zodat er een zorgvuldig besluit kan worden genomen. Ook moeten de juridische gevolgen onderzocht worden van de scenario’s die in het rapport worden beschreven. Geprobeerd wordt de besluitvorming over het vervolgtraject nog voor de start van het nieuwe
seizoen af te ronden.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen