College heeft taken verdeeld

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. De verdeling is als volgt:

Robert Blom (VVD)

 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Werk en inkomen
 • Cultuur
 • Dierenwelzijn
 • Recreatie en toerisme
 • Projecten:
 • bibliotheek
 • herstructurering Rijnhaven
 • meerlagig bedrijfsterrein
 • Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)

Hub van Wersch (PvdA)

 • Zorg en welzijn
 • Monumentenzorg
 • Volkshuisvesting
 • Integrale Stedelijke Vernieuwing (ISV)
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Hans Groen in ’t Wout (CDA)

 • Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Stadsbeheer
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Kleine kernen
 • Projecten:
 • Stationsomgeving
 • Oude Rijnzone
 • Stadshart
 • OTA (Overslag Terminal Alphen)

Klaas Tigelaar (CU)

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Projecten:
 • IJshal
 • Derde Centrumbrug

Stan Lyczak (VVD)

 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu
 • Plattelandsbeleid
 • Nutsbedrijven
 • Vastgoed
 • Projecten:
 • Nieuwe Sloot
 • Wandelbos

Paul Schings (PvdA)

 • Financiën
 • ICT en dienstverlening
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Service Centrum Alphen
 • Project:
 • Andere Overheid.

Burgemeester Nico Schoof

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Communicatie
 • Internationale samenwerking
 • Algemeen bestuur
 • Burgerzaken
 • Coördinatie vreemdelingenbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Project:
 • Alphen 2018

Loco-burgemeester is wethouder Robert Blom

Vervanging wethouders

De wethouders zullen elkaar in voorkomende gevallen vervangen. Hierbij is
gekozen voor de volgende vervangingsregeling:

 • Wethouders R. Blom en K. Tigelaar vervangen elkaar
 • Wethouders S. Lyczak en P. Schings vervangen elkaar
 • Wethouders H. van Wersch en H. Groen in ’t Wout vervangen elkaar

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen