Het Kasteel gaat weer open

Na een grootscheepse verbouwing van bijna elf maanden Het Kasteel haar deuren aan de Concertweg weer. Om dit te vieren pakt de organisatie flink uit tijdens het openingsweekend. Op vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari komen de DJ’s van alle feesten van Het Kasteel eenmalig samen voor een grote K-Mania. Bovendien zal de Antilliaanse band K-Liber op zaterdag optreden.

Nog voor de binnenkomst, zal de bezoeker versteld staan van al het werk dat is verricht. De entree is namelijk volledig verplaatst naar de voorkant van het pand. Vervolgens is links van de entree de garderobe en rechts de kaart- en muntjesverkoop. De toiletten liggen ook aan de linkerhand, rechts is het kantoor gebleven. Een volgende verrassing is dat in de hal voortaan tafels en stoelen staan. Om geluidsoverlast te voorkomen zijn er overal geluidssluizen gemaakt, waarbij die van de hal naar de grote zaal voor bezoekers het meest opvallend zal zijn. In de grote zaal is het podium verhoogd met ongeveer 30 centimeter. De bar is rechtgetrokken met de muur en de deuren zijn een meter naar binnen geplaatst. Het zaaloppervlak is dus veranderd, maar er passen nog steeds evenveel mensen in het pand.

Achter de schermen is de kleedkamer vergroot, is er een tweede kleedkamer bijgekomen en is er een aparte voorziening voor DJ’s en VJ’s. Op deze manier wil men betere artiesten aantrekken. Om het programma gevarieerd te houden, zijn ook de theatervoorzieningen aangepast. Er komt meer aandacht voor cultuur, bijvoorbeeld cabaret met piano en meer workshops. Ook zijn de logistiek en veiligheid in het pand verbeterd, onder andere door aanpassingen in toegankelijkheid van de grote zaal en het aanbrengen van kogelwerende voorzieningen.

Al in 2000 lag de eerste tekening voor de verbouwing van Het Kasteel klaar. Binnen de vereniging werden vervolgens een creatieve en een juridische groep gevormd. Onder hun leiding konden architect Dirk Zuiderveld van Bureau Studio en bouwdirecteur Jeroen Verhoef van Bouwtechnisch Adviesbureau Baarn aan de slag. Op 13 maart 2005 ging het pand aan de Concertweg dicht en vervolgde Het Kasteel haar activiteiten in Tienercentrum Max.

Het geld voor de ingrijpende verandering kreeg de vrijwilligersorganisatie deels van de actie ‘Wat te doen met tien miljoen’ van de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2000 besloot de gemeenteraad om het gemeentelijk kabelnet te verkopen aan Casema. Tien miljoen gulden werd apart gezet om iets leuks voor de stad te doen. Het gemeentebestuur vond dat iedereen over de bestemming van het geld moest kunnen meepraten, waarop zij in 2001 een burgerraadpleging hield, die 2660 ideeën opleverde. Een onafhankelijke adviescommissie van inwoners selecteerde uit de 2660 ideeën 17 projecten. Na een volgende stemronde onder de inwoners,  maakte de gemeenteraad een definitieve keuze om het geld te verdelen. De opzet van een multifunctioneel uitgaanscentrum voor jongeren haalde de vijfde plaats. Pop- en Cultuurpodium Het Kasteel mocht zich gelukkig prijzen.

Om de financiering verder rond te krijgen, kreeg de vereniging hulp van enkele fondsen. Het Oranje Fonds staat voor een samenleving waarin het goed samen leven is en waarin mensen tot hun recht komen. Met hun bijdrage willen ze de integratie, participatie en sociale veiligheid versterken en sociale uitsluiting verminderen. Het Oranje Fonds is in Nederland het grootste fonds op sociaal gebied. Hun geld komt van de BankGiro Loterij, van De Lotto, uit giften en legaten en in steeds grotere mate uit het bedrijfsleven. Daarnaast steunt het VSB Fonds Het Kasteel voor de verbouwing. Het VSBfonds wil bijzondere, niet-reguliere projecten een kans geven. Op deze wijze wil het fonds een bijdrage leveren aan de dynamiek van de samenleving en daarmee de voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij.

Uiteraard is een ieder welkom om het vernieuwde Kasteel te komen bekijken. Vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari openen de deuren voor het enorme feest met alle bekende Kasteel-DJ’s. Alle vrijwilligers van Het Kasteel zijn er klaar voor!

Geef een reactie

Recent nieuws

Cascarvieten organiseren vijfde Alphense Artiesten Avond. 19.11.2018 19:58

Parkinson café op 28.11.2018 19.11.2018 19:57

GroenLinks: Succes Groene Cirkels Verdient Navolging 19.11.2018 19:56

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen