Groene impuls voor Land van Wijk en Wouden

“Het Land van Wijk en Wouden heeft deze impuls nodig en verdient die ook”. Dat waren de slotwoorden die Zoetermeerse burgemeester Waaijer sprak tijdens de conferentie die donderdag werd gehouden over een gebiedsfonds voor het Land van Wijk en Wouden. In Restaurant De Witte Raaf in Zoetermeer bespraken gemeentebestuurders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, natuurbeschermers en agrariërs de mogelijkheden om het landelijk gebied tussen Zoetermeer, Leiden en Alphen aan den Rijn open en groen te houden.

Enkele uren eerder had Waaijer, als voorzitter van de gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden, de aftrap gegeven voor een discussie over nut en noodzaak van een gebiedsfonds. Over de doelen waren de aanwezigen, waaronder burgemeesters en wethouders van 7 gemeenten, het snel eens. Een gebiedsfonds moet van verschillende kanten geld bijeenbrengen, om ervoor te zorgen dat het karakteristieke landschap met weilanden, sloten, molens en monumentale boerderijen behouden blijft. Om grutto’s, bloeiende planten en andere natuur te beschermen. Én om nieuwe voorzieningen te betalen, zoals wandelpaden en picknickplekken in het boerenland. Boeren en grazende koeien zijn immers al lang niet meer de enige gebruikers van het Land van Wijk en Wouden; ook de stedeling komt er graag, vooral om te recreëren en rust en ruimte te vinden. De bestuurders van die steden, zo bleek tijdens de conferentie, vinden het dan ook alleszins logisch dat zij gaan meebetalen aan het beheer van het landschap.

In Midden-Delfland, het weidegebied tussen Den Haag en Rotterdam, gebeurt dat al. Wethouder Van der Kamp van de gemeente Midden-Delfland was speciaal uitgenodigd om over zijn ervaringen te vertellen. Het Groenfonds in Midden-Delfland gaat de boeren in dat gebied betalen voor het beheren van het landschap. Daarmee zijn de omliggende steden voor relatief weinig kosten voor lange tijd verzekerd van een aantrekkelijk groengebied en krijgen de agrariërs een beter toekomstperspectief.

Midden-Delfland beschikt hiervoor over een vermogensfonds, dat bijeen is gebracht door Den Haag, Delft en de gemeente Midden-Delfland zelf. Dit fonds kon tot stand komen, doordat Den Haag en Delft in een klein deel van het gebied woningen en bedrijventerreinen konden ontwikkelen. Het rendement van het fonds is voldoende om jaarlijks een substantieel bedrag uit te kunnen trekken voor het landelijk gebied.

In het Land van Wijk en Wouden zien de bestuurders vooralsnog weinig mogelijkheden voor zo’n omvangrijke ‘rood-voor-groen’ constructie. Maar zij zijn graag bereid om andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals het reserveren van geld in de gemeentebegroting, gecombineerd met meerjarige afspraken over de te leveren prestaties. Tijdens de conferentie bleek die bereidheid aanwezig. Zeker wanneer andere partijen, zoals de provincie en het hoogheemraadschap, óók meedoen. Samen met sponsors uit het bedrijfsleven, die al eerder bereid bleken mee te willen helpen om te zorgen voor een goede woon- en werkomgeving, ontstaat op die manier niet alleen ‘een nieuw verband tussen stad en land’, maar ook een echt verbond, aldus Waaijer. De gebiedscommissie gaat verder uitzoeken hoe het fonds moet gaan werken en wordt daarbij gesteund door het Stadsgewest Haaglanden, het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de provincie.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, zijn straks de collegeonderhandelingen het moment om daadwerkelijk afspraken te maken over een gebiedsfonds voor het Land van Wijk en Wouden. De aanwezigen waren het erover eens dat er – naast het gebiedsfonds – ook andere ontwikkelingen zijn die moeten worden aangegrepen om dit deel van het Groene Hart ook daadwerkelijk groen te houden. Maar, zoals Waaijer het namens alle partijen formuleerde: het gebiedsfonds is een effectieve en onmisbare schakel om het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden, zodat ook toekomstige generaties kunnen beleven dat melk niet uit de fabriek komt, maar uit de koe.

 

Geef een reactie

Recent nieuws

Cascarvieten organiseren vijfde Alphense Artiesten Avond. 19.11.2018 19:58

Parkinson café op 28.11.2018 19.11.2018 19:57

GroenLinks: Succes Groene Cirkels Verdient Navolging 19.11.2018 19:56

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen