Daling aantal geregistreerde verkeersslachtoffers in Alphen aan den Rijn

In de periode 2001-2003 bedroeg het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vijf, twee minder dan in de periode 1998-2000. Ook het aantal ziekenhuisgewonden daalde, van 161 naar 128. Deze dalende trend zette zich ook in 2004 door. In dat jaar viel één dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren en waren er 39 ziekenhuisopnames. Met de toegenomen verkeersveiligheid in de afgelopen jaren zit Alphen aan den Rijn al ver onder de doelstelling voor 2010. Deze cijfers staan in het verkeersveiligheidsrapport 2004. 
De daling is onder andere het gevolg van het huidige gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid. Alphen aan den Rijn gaat daarom de komende jaren door met het uitvoeren van dit beleid.

Het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid bestaat onder andere uit het verder inrichten van duurzaam veilige verblijfsgebieden (30 km) zoals beschreven in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Ook het uitvoeren van maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid op het hoofdwegennet te verbeteren valt daaronder. Daarnaast gaat de gemeente door met verkeerseducatie voor verschillende doelgroepen. Voor het uitvoeren van gerichte controles om de verkeersveiligheid te bevorderen, heeft de politie speciale handhavingteams opgericht die zich ook de komende periode bezighouden met extra politietoezicht.

Cijfers
In de periode 1998 – 2000 telde Alphen aan den Rijn 7 dodelijke verkeersslachtoffers en 161 ziekenhuisgewonden. In 2001-2003 is dit aantal gedaald naar 5 dodelijke verkeersslachtoffers en 128 ziekenhuisgewonden. Ook 2004 geeft een daling te zien: 1 dodelijk verkeersslachtoffer en 39 ziekenhuisgewonden.

Met deze aantallen zit Alphen aan den Rijn al ver onder het niveau van de nieuwe landelijke doelstelling voor 2010, namelijk 46 ziekenhuisgewonden. Deze doelstelling is gebaseerd op het nieuwe landelijke verkeersveiligheidsbeleid dat is vastgelegd in de Nota Mobiliteit.

Oorzaken
Belangrijkste oorzaak van de ongevallen is het niet verlenen van voorrang, met name op kruispunten met een voorrangsregeling. Daarna volgen onvoldoende afstand houden en verlies van de macht over het stuur, bijvoorbeeld door te hard rijden. Andere oorzaken zijn geen doorgang verlenen aan rechtdoorgaand verkeer of rechts afslaand verkeer, foutief invoegen en onvoldoende rechts rijden.

De meeste slachtoffers bij verkeersongevallen met ernstige afloop zijn fietsers en bromfietsers gevolgd door de inzittenden van auto’s. Bij het vergelijken van het aantal slachtoffers met de meest gebruikte vervoerwijze door Alphenaren, komt de bromfiets als meest verkeersonveilig vervoermiddel naar voren.

Belangrijke rol voor weggebruiker
Het verbeteren van de verkeersveiligheid kan niet alleen worden bereikt door het veiliger maken van wegen en voertuigen. Ook weggebruikers zelf spelen hierin een belangrijke rol. Goede verkeerseducatie voor jong en oud, voorlichting over actuele verkeersonderwerpen en handhaving in het verkeer door politie zijn een belangrijke basis voor juist gedrag in het verkeer.
Maar dit werkt alleen als ook iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een veilig verkeer. Goed uitkijken op kruispunten, voldoende afstand houden, de maximum snelheid in acht nemen en de snelheid zonodig verlagen als de situatie die eist en uiteraard de verkeersregels in acht nemen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 23.10.2018 08:26 Gemeente Alphen

Weekendverslag 22.10.2018 17:06 Politie Alphen aan den Rijn

Actie Schoenmaathes – laatste keer 22.10.2018 16:56 Adventskerk | Nieuws

Wijkagent Coen van Stralen van Politie Alphen aan den Rijn is vindingrijk en zoekt proactief contact in de buurt: “Ik benader iedere persoon of organisatie waarvan ik vind, dat deze een steentje kan 22.10.2018 16:27 Politie Alphen aan den Rijn

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 22.10.2018 16:27 Gemeente Alphen

Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn 22.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Zegt u het maar 22.10.2018 15:26 Gemeente Alphen

Wijkagenten spreekuur 22.10.2018 12:58 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 29 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 22.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Denk tijdens een ontbijt mee over het inkoopbeleid 22.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Meld u aan voor de Dag van de Mantelzorg 22.10.2018 11:06 Gemeente Alphen

Uitgebreid verzekerd tegen een lage premie 22.10.2018 09:06 Gemeente Alphen

Zondag 28 oktober 2018 21.10.2018 10:06 Sionskerk Alphen

Beroepingswerk en profielschets 20.10.2018 16:26 Adventskerk | Nieuws

Rijnvicus en Hallmark sluiten miljoenencontract 19.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen