Wegwijs in de Bijbel

Wegwijs in de Bijbel. Zo heet de nieuwe cursus van acht avonden die de
Alphense predikant ds. Klaas Willem de Jong dit najaar start voor iedereen
die geïnteresseerd is in de Bijbel. De cursus is laagdrempelig, voorkennis
wordt niet verlangd. Van de deelnemers wordt alleen verwacht dat ze een
Bijbel meenemen. De cursus start op 3 oktober in ‘de Bron’,
Troubadourweg 2, en loopt door tot begin april 2006.

Wat leren de deelnemers?

De naam van de cursus zegt het al. In acht thema-avonden krijgen deelnemers
meer kennis van en inzicht in de Bijbel. Niet alleen de inhoud – de
Bijbelverhalen – wordt belicht, maar ook de ontstaansgeschiedenis en de
functie van de Bijbel door de eeuwen heen. Elke avond staat een andere
bijbelse figuur centraal. Luisteren, kijken en actief bezig zijn wisselen
elkaar in het programma af.

Waarom deze cursus?

De Bijbel is een oud maar nog steeds invloedrijk boek. Zo vinden we in ons
dagelijks leven nog steeds verwijzingen naar de Bijbel: in ons taalgebruik
(spreekwoorden en uitdrukkingen), in de literatuur (denk aan uitgaven als de
Da Vinci Code) en in symbolen als het kruis en het visje. Wie de cursus
volgt, zal het belang van de Bijbel en de invloed en plaats van dit boek in
onze huidige cultuur beter begrijpen.

Kosten en aanmelding

Deelname is gratis. Alleen consumpties tijdens de avond zijn voor eigen
rekening. Aanmelden voor de cursus kan telefonisch bij Marina Kapteyn, tel.
439237 of per e-mail: paulmarina@wanadoo.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud en het programma van de cursus staat op
www.wegwijs.kwdejong.com.
Deelnemers kunnen zich na de start van de cursus
aansluiten bij een mailgroep, om elkaar vragen te stellen of met elkaar door
te praten over de cursus. (groups.yahoo.com/group/wegwijsindebijbel).

Het cursusprogramma ziet er voorlopig zo uit:

 • Avond 1, maandag 3 oktober 2005: ‘Baruch, de notulist’.
  Over het ontstaan van de Bijbel en over verschillende vertalingen die in
  omloop zijn.
 • Avond 2, maandag 24 oktober 2005: ‘aan de hand van Abraham’.
  Over het boek Genesis.
 • Avond 3, maandag 14 november 2005: ‘met Mozes door de woestijn’.
  Over het boek Exodus, met verwijzingen naar Leviticus, Numeri en
  Deuteronomium.
 • Avond 4, maandag 12 december 2005: ‘omzien en vooruitzien met Josia’.
  Over de Profeten en de Geschriften.
 • Avond 5, eerste maanden 2006: ‘Mattheüs en Lucas, elk op zijn eigen manier’.
  Over de Evangeliën en hun onderlinge verschillen.
 • Avond 6, eerste maanden 2006: ‘de weg van Jezus’.
  Over Jezus, zoals de evangeliën over Hem vertellen (uitspraken en
  gelijkenissen, genezingen, de laatste dagen).
 • Avond 7, eerste maanden 2006: ‘Paulus, een ontijdig geboren discipel’
  Over de brieven van Paulus en de andere apostelen, over het boek Openbaring.
 • Avond 8, eerste maanden 2006: ‘van Marcion, Michelangelo en Mulisch’
  Over de invloed van de Bijbel in de afgelopen twintig eeuwen (de zogenaamde
  ‘Wirkungsgeschichte’) en over de omgang met de Bijbel nu.

Aanvullende literatuur, eventueel ook voor cursisten:

 • Bijbel voor Dummies, J. Geoghegan en M. Homan (Pearson Education Benelux;
  ISBN 90 430 0862 1; richtprijs: € 22,95, prijspeil juni 2005

Ook Internet biedt een schat aan informatie. Instructief en illustratief is
in ieder geval de site www.bijbelencultuur.nl,
terwijl een breed scala van bijbelvertalingen te vinden is op:
www.biblija.net/biblija.cgi

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.