Wegwijs in de Bijbel

Wegwijs in de Bijbel. Zo heet de nieuwe cursus van acht avonden die de
Alphense predikant ds. Klaas Willem de Jong dit najaar start voor iedereen
die geïnteresseerd is in de Bijbel. De cursus is laagdrempelig, voorkennis
wordt niet verlangd. Van de deelnemers wordt alleen verwacht dat ze een
Bijbel meenemen. De cursus start op 3 oktober in ‘de Bron’,
Troubadourweg 2, en loopt door tot begin april 2006.

Wat leren de deelnemers?

De naam van de cursus zegt het al. In acht thema-avonden krijgen deelnemers
meer kennis van en inzicht in de Bijbel. Niet alleen de inhoud – de
Bijbelverhalen – wordt belicht, maar ook de ontstaansgeschiedenis en de
functie van de Bijbel door de eeuwen heen. Elke avond staat een andere
bijbelse figuur centraal. Luisteren, kijken en actief bezig zijn wisselen
elkaar in het programma af.

Waarom deze cursus?

De Bijbel is een oud maar nog steeds invloedrijk boek. Zo vinden we in ons
dagelijks leven nog steeds verwijzingen naar de Bijbel: in ons taalgebruik
(spreekwoorden en uitdrukkingen), in de literatuur (denk aan uitgaven als de
Da Vinci Code) en in symbolen als het kruis en het visje. Wie de cursus
volgt, zal het belang van de Bijbel en de invloed en plaats van dit boek in
onze huidige cultuur beter begrijpen.

Kosten en aanmelding

Deelname is gratis. Alleen consumpties tijdens de avond zijn voor eigen
rekening. Aanmelden voor de cursus kan telefonisch bij Marina Kapteyn, tel.
439237 of per e-mail: paulmarina@wanadoo.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud en het programma van de cursus staat op
www.wegwijs.kwdejong.com.
Deelnemers kunnen zich na de start van de cursus
aansluiten bij een mailgroep, om elkaar vragen te stellen of met elkaar door
te praten over de cursus. (groups.yahoo.com/group/wegwijsindebijbel).

Het cursusprogramma ziet er voorlopig zo uit:

 • Avond 1, maandag 3 oktober 2005: ‘Baruch, de notulist’.
  Over het ontstaan van de Bijbel en over verschillende vertalingen die in
  omloop zijn.
 • Avond 2, maandag 24 oktober 2005: ‘aan de hand van Abraham’.
  Over het boek Genesis.
 • Avond 3, maandag 14 november 2005: ‘met Mozes door de woestijn’.
  Over het boek Exodus, met verwijzingen naar Leviticus, Numeri en
  Deuteronomium.
 • Avond 4, maandag 12 december 2005: ‘omzien en vooruitzien met Josia’.
  Over de Profeten en de Geschriften.
 • Avond 5, eerste maanden 2006: ‘Mattheüs en Lucas, elk op zijn eigen manier’.
  Over de Evangeliën en hun onderlinge verschillen.
 • Avond 6, eerste maanden 2006: ‘de weg van Jezus’.
  Over Jezus, zoals de evangeliën over Hem vertellen (uitspraken en
  gelijkenissen, genezingen, de laatste dagen).
 • Avond 7, eerste maanden 2006: ‘Paulus, een ontijdig geboren discipel’
  Over de brieven van Paulus en de andere apostelen, over het boek Openbaring.
 • Avond 8, eerste maanden 2006: ‘van Marcion, Michelangelo en Mulisch’
  Over de invloed van de Bijbel in de afgelopen twintig eeuwen (de zogenaamde
  ‘Wirkungsgeschichte’) en over de omgang met de Bijbel nu.

Aanvullende literatuur, eventueel ook voor cursisten:

 • Bijbel voor Dummies, J. Geoghegan en M. Homan (Pearson Education Benelux;
  ISBN 90 430 0862 1; richtprijs: € 22,95, prijspeil juni 2005

Ook Internet biedt een schat aan informatie. Instructief en illustratief is
in ieder geval de site www.bijbelencultuur.nl,
terwijl een breed scala van bijbelvertalingen te vinden is op:
www.biblija.net/biblija.cgi

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen