Onderzoek: nog steeds overlast in Hooftstraat

Afgelopen week zijn de resultaten bekend geworden van een onderzoek naar overlast in de Hooftstraat en omliggende straten. Dit nadat vorig jaar ook al zo’n onderzoek is gehouden onder bewoners en ondernemers in dit deel van Alphen. Uit het onderzoek blijkt dat in de Hooftstraat de overlast door zwerfvuil en fout parkeren is afgenomen, in vergelijking met 2004. Wel is er meer overlast van rondhangende jongeren.

In de omliggende straten heeft men vooral last van parkeerdrukte (toegenomen vergeleken met 2004), terwijl de overlast van fout-parkeerders en zwerfvuil juist is afgenomen. Net als in 2004 heeft men in de omliggende buurt vooral last van rondhangende jongeren en geluidsoverlast in de avond/nacht. Deze overlast wordt met name veroorzaakt door de Hooftstraat. Dit geldt echter niet in de Fazantstraat. De overlast die vanuit die straat wordt genoemd wordt met name veroorzaakt door de Lijsterlaan.

Ook blijkt dat veel bewoners van de Hooftstraat en werknemers van de daar gevestigde bedrijven zich regelmatig onveilig voelen bij de Molensteen. Dit gevoel van onveiligheid is ook toegenomen ten opzichte van 2004.

De bewoners van de Hooftstraat en omgeving zijn door de gemeente uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 25/8 om 20:00. In Commissiekamer 1 van het stadhuis zal dan uitgebreider worden stilgestaan bij het veiligheidsonderzoek en de maatregelen die politie en gemeente nemen en nog zullen nemen.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.