Alphen Stad FM krijgt extra geld voor jaaroverzicht

De lokale omroep Alphen Stad FM krijgt van de gemeente extra geld voor haar TV tak Alphen Stad TV. Alphen Stad FM krijgt dit jaar zo’n € 28.280 van de gemeente. Hier komt nu een bedrag van € 6.800 bij voor het maken van een jaaroverzicht voor uitzending op het lokale TV kanaal.

In ruil voor € 6.800 in zowel 2005 als 2006 dient Alphen Stad FM in beide jaren een jaaroverzicht te produceren en uit te zenden aan het einde van het jaar (tussen Kerst en Oud & Nieuw). De gemeente zal het jaaroverzicht ook tonen op schermen in het stadhuis. De gemeente verwacht van Alphen Stad FM dat men een goed en evenwichting jaaroverzicht produceert waarin alle belangrijke evenementen en activiteiten in beeld worden gebracht.

In eerste instantie ligt de keus bij Alphen Stad FM, maar de gemeente wenst wel een vinger in de pap te hebben, zo blijkt:

  • Alphen Stad FM zal de gemeente tijdig (voordat tot definitieve montage wordt overgegaan) opgave doen van de onderwerpen welke zij in het Jaaroverzicht zal opnemen en over de lengte
    van de uitzending.
  • De gemeente kan in bijzondere gevallen, met redenen omkleed, onderwerpen uit het
    Jaaroverzicht schrappen.

Vooral dat laatste is natuurlijk opvallend. Op die manier lijkt het erop dat de gemeente de mogelijkheid open wil houden om de verslaggeving van Alphen Stad FM naar eigen inzicht te beïnvloeden. De vraag is hoe zoiets transparant blijft, en op welke manier de inwoners hierover geïnformeerd zullen worden.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.