Gemeente en horeca tekenen nieuw convenant

Burgemeester Nico Schoof, vertegenwoordigers van Horeca Nederland en Politie Hollands Midden hebben een nieuw horecaconvenant ondertekend. De aanleiding tot het nieuwe convenant is het verdwijnen van de portiersregeling. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt om de veiligheid en het plezierig uitgaan in Alphen aan den Rijn te bevorderen.

Bij de herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft het College gehoor gegeven aan de oproep van de horecabedrijven de portiersregeling niet meer op te nemen. Dit betekent dat horecabedrijven die op vrijdag- en zaterdagnacht zijn geopend, niet langer verplicht zijn portiers in te zetten. De portiersregeling is na het eerste convenant in1998 altijd een heet hangijzer geweest voor de horecabedrijven.

Het schrappen van de portiersregeling is, samen met een aantal tekstuele wijzigingen, reden geweest om het convenant aan te passen.

Wat zijn de veranderingen in het convenant?

De sluiting van horecabedrijven moet ordelijk verlopen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde cooling down periode. In het laatste half uur voor sluiting wordt de muziek uitgezet en gaat de verlichting aan. Vervolgens spant de horecaondernemer zich actief in om vertrekkende bezoekers zo min mogelijk overlast te laten veroorzaken.

De gemeente, politie en horeca voeren twee keer per jaar overleg. Daarnaast hebben de politie en de portiers gezamenlijk overleg. Ter ondersteuning van de reguliere overleggen wordt er een handhavingsarrangement horeca gesloten tussen de gemeente, politie en het openbaar ministerie. Hierin wordt vastgelegd wie wat gaat doen bij overtredingen.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.