Provincie subsidieert voetgangerstunnel

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstructurering en aanleg van bedrijventerreinen. Een van die projecten waaraan subsidie gegeven wordt is de aanleg van een voetgangers- en fietserstunnel onder het spoor bij Alphen aan den Rijn.

De provincie subsidieert de aanleg van deze tunnel met 1,3 miljoen euro. De tunnel maakt deel uit van een groter plan dat de stationsomgeving aantrekkelijker moet maken voor nieuwe bedrijvigheid en dat naar verwachting 1.500 extra arbeidsplaatsen zal opleveren. De gemeente zal zelf 18,2 miljoen euro bij moeten dragen.

De provincie Zuid Holland geeft subsidie hiervoor omdat het duurzaam herstructureren en nieuw aanleggen van bedrijventerreinen tot de speerpunten van het huidige college behoort. Goede bedrijventerreinen zijn in de ogen van de provincie essentieel voor de werkgelegenheid en de welvaart in de provincie.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.