Voorontwerp bestemmingsplan station af

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan van de stationsomgeving van Alphen is af. Dit plan is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het plan waarmee de gemeenteraad vorig jaar akkoord is gegaan. Enkele opvallende wijzigingen zijn:

  • Er komt geen stationsgebouw na de sloop van het huidige gebouw. Omdat de Nederlandse Spoorwegen tegenwoordig van mening is dat reizigers hun kaartjes niet meer aan het loket dienen te kopen zal er geen nieuw stationsgebouw worden neergezet. Reizigers mogen van de NS hun kaartjes bij een automaat op het perron kopen.
  • De tunnel die de huidige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers moet vervangen wordt breder en hoger, en dus ook duurder.
  • Het nieuwe busstation wordt soberder opgezet dan gepland. Er zal geen dynamisch rijtijdenbord komen, zoals bijvoorbeeld station Leiden dat heeft.

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ligt nu klaar voor inspraak. Dit voorontwerp ligt van 12 mei tot en met 8 juni 2005 ter inzage in het stadhuis, de bibliotheek in het centrum, en in wijkcentrum De Oude Wereld in Kerk en Zanen. 25 mei 2005 vanaf 19:30 wordt een inspraakavond georganiseerd in het Stadskantoor.

Meer lezen: Leidsch Dagblad: Geen stationsgebouw en futuristisch busstation

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.