N11 OOST mogelijk lokatie voor windmolens

De gemeente heeft het gebied N11 OOST bij de provincie Zuid Holland aangemeld als mogelijke lokatie om windmolens te plaatsen. De provincie is momenteel bezig met het schrijven van een windmolenplan voor onze provincie. De gemeente heeft enkele jaren geleden reeds contact gehad met de provincie hierover, maar die gaf er toen de voorkeur aan om langs de N207 bij Rijnsaterswoude een lokatie voor windmolens aan te wijzen. Dit is echter niet doorgegaan.

De lokatie N11 OOST betreft vooralsnog een studielokatie. Een windmolenpark wordt in eerste instantie gesitueerd aan de N11 ter hoogte van de te realiseren containerterminal langs de Gouwe. Een alternatief is ter hoogte van het nieuw te realiseren bedrijventerrein langs de Steekterweg.

Of de provincie uiteindelijk akkoord gaat met het aanwijzen van een lokatie voor windmolens langs de N11 is natuurlijk nog niet zeker. De gemeente benadrukt dat zelfs als het plan wordt goedgekeurd er nog niks hoeft te gebeuren, alleen de mogelijkheid staat dan wel open. Er ontstaat door opname in de provinciale nota over windmolens geen verplichting om geld te steken in bijvoorbeeld een vooronderzoek.

Eind jaren negentig bestonden er ook al plannen voor het realiseren van een aantal windmolens langs de N11 en de Gouwe. De particuliere initietiefnemers van destijds hebben reeds aangegeven nog steeds belangstelling te hebben.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.