Goedkeuring voor plannen Villa Nuova

De gemeente is in principe van plan om goedkeuring te verlenen voor de bouwplannen die aannemer Van Wieringen heeft ingediend voor Villa Nuova. Van Wieringen heeft in 2003 Villa Nuova gekocht. Eind vorig jaar is een bouwvergunning aangevraagd voor de verbouwing van deze monumentale villa.

Het plan van Van Wieringen houdt in dat er een vijftal appartementen gesitueerd zullen worden in de villa. Restauratie van Villa Nuova is dringend noodzakelijk, en het creeeren van appartementen is een goede manier om deze kosten te dragen. De gemeente is op dit moment in principe van plan om in te stemmen met de plannen van Van Wieringen. Na instemming zal het plan ter inzage worden gelegd en kunnen bedenkingen tegen de plannen worden geuit.

image

Restauratie van Villa Nuova is dringend noodzakelijk

Er zijn wel de nodige mitsen en maren aan de huidige plannen. Het belangrijkste bezwaar is dat de bouwaanvraag in strijd is met het heersende bestemmingsplan. Dit plan staat eigenlijk geen bewoning toe op de plek van Villa Nuova. Tijdens het maken van het bestemmingsplan werd Villa Nuova echter al bewoond. Dit viel echter onder het overgangsrecht. Met de plannen van Van Wieringen zou dit nog verder opgerekt worden. Een tweede bezwaar is dat er in de tuin van Villa Nuova een toegangsgebouw wordt gerealiseerd voor de appartementen. Ook dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Daar staat weer tegenover dat zowel de gemeentelijke welstandscommissie, de gemeente monumentencommissie als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geen grote bezwaren lijken te hebben tegen de ingediende plannen.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.