GSM-telefoon basis voor verzamelen verkeersgegevens

De provincie Zuid-Holland gaat in de omgeving van de N 207 en in het
Westland gedurende zes maanden een proef doen met het verzamelen van
real-time verkeersgegevens op basis van GSM-telefoons. Daartoe is een
overeenkomst getekend tussen de provincie Zuid-Holland en LogicaCMG.
Auto’s met een mobiele telefoon kunnen met behulp van speciale software
gedetecteerd worden. Daarmee wordt duidelijk op welk weggedeelte zij
zich bevinden en met welke gemiddelde snelheid zij rijden. Deze volledig
anonieme informatie wordt doorgegeven aan de nieuwe verkeerscentrale van
Rijkswaterstaat.

Het gebruik van verkeersgegevens op basis van informatie uit het
GSM netwerk, biedt de mogelijkheid samen met Rijkswaterstaat een verkeerscentrale
voor het gehele netwerk van snelwegen en provinciale wegen in Zuid-Holland te
exploiteren. In deze verkeerscentrale volgen operators de verkeersontwikkeling
op het wegennet en nemen zonodig maatregelen om de verkeersafwikkeling te stroomlijnen,
zoals het informeren van weggebruikers over files en het instellen van omleidingsroutes.
Door de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland kunnen
nu ook de provinciale wegen deel gaan uitmaken van het door de verkeerscentrale
geobserveerde wegennetwerk en van de in noodgevallen in te stellen omleidingsroutes.

Voor het verzamelen van de verkeersgegevens experimenteert de provincie
Zuid-Holland met de innovatieve oplossing van LogicaCMG: Mobile Traffic Services
(MTS). De basis van MTS is het gebruik van het mobiele telefonienetwerk. De MTS
verkeersgegevens worden berekend met behulp van data die anoniem worden onttrokken
aan het GSM-netwerk. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de verplaatsing van
mobiele telefoons op het wegennet. Op basis hiervan berekent het systeem reistijden
en snelheden. Via passieve monitoring van het mobiele netwerk wordt anonieme informatie
ingewonnen, zonder dat individuele mobiele telefoons worden benaderd. Het mobiele
netwerk moet met extra hardware en software worden aangepast om gegevens beschikbaar
te stellen. Voor de MTS oplossing werkt LogicaCMG samen met de bedrijven Vodafone,
PTV en Applied Generics.

Dynamisch verkeersmanagementHet experiment met MTS vormt onderdeel van het
programma dynamisch verkeersmanagement van de provincie Zuid-Holland en is
één van de aangekondigde maatregelen in het Collegewerkprogramma 2003-2007.
Doel van het programma dynamisch verkeersmanagement is het beter benutten van de
bestaande wegcapaciteit door het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag en het
verbeteren van de doorstroming. Indien het experiment met MTS succesvol verloopt,
gaat de provincie Zuid-Holland over tot de aanbesteding van de reguliere afname van
verkeersgegevens. Dan is met de beschikbaarheid van een actueel beeld van de
verkeerssituatie op Rijks- én provinciale wegen het fundament gelegd voor een
succesvolle samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland op het
gebied van dynamisch verkeersmanagement.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.