Gemeente publiceert visie op detailhandel

De gemeente heeft vandaag een nieuwe detailhandelsvisie gepubliceerd op haar website. In deze detailhandelsvisie wordt in grote lijnen beschreven hoe het beleid van de gemeente op het gebied van detailhandel zich de komende jaren zal ontwikkelen. De nota ligt tot 12 mei ter inspraak op de bekende locaties. De gemeenteraad zal naar verwachting eind juni deze nota bespreken.

De volgende punten vielen op bij het doorlezen van de detailhandelsvisie.

Centrum / Stadshart

  • Met het gereedkomen van het nieuwe stadshart aan de Hoge Zijde zal het centrum van Alphen meer een regionale functie krijgen. Om die bezoekers te trekken is echter ook budget nodig. In de nota staat het voorstel om een fonds te vormen voor stadshartpromotie waaraan alle ondernemers in het stadshart mee zullen moeten betalen, zodat ook filiaalbedrijven meebetalen aan promotie van het stadshart.
  • Het Thorbeckeplein moet opgeknapt worden, net als de aangrenzende Hooftstraat. Mogelijk dient de weekmarkt verplaatst te worden om op die manier het plein ook op andere manieren te benutten. Ook is het waarschijnlijk een goed idee om ter hoogte van het Thorbeckeplein een derde centrumbrug aan te leggen. Aan de andere kant moet de waarde van zo’n derde centrumbrug niet worden overschat – mensen zullen niet automatisch rondjes gaan lopen door het hele centrum omdat er een brug bijkomt.

Supermarkten

  • Het aanbod van supermarkten in Alphen aan den Rijn is niet ideaal. Aan de hoge zijde zijn alleen maar Hoogvliet filialen te vinden, en aan de lage zijde de C1000 en de Albert Heijn. En in zowel de Ridderhof als de Herenhof hetzelfde beeld: een C1000 en een Albert Heijn. Een hard discounter ontbreekt.
  • In de nota wordt het idee geopperd van een supermarkt carrousel, waarbij een of meer supermarkten van plekje ruilen, om op die manier de spreiding van de verschillende supermarkten over Alphen te verbeteren.

Wijkwinkelcentra

  • Er is weinig wezenlijk verschil tussen de Ridderhof en de Herenhof. Geen van beide wijkwinkelcentra heeft een sterke eigen identiteit
  • De Ridderhof is aan renovatie toe. Qua layout en uitstraling is de Ridderhof in de vorige eeuw blijven steken, en het is ook een onoverzichtelijk en onveilig winkelcentrum.
  • Op termijn zal ook de Herenhof een impuls nodig hebben, mogelijk in combinatie met de winkelvoorzieningen die zich aan de Overtureweg bevinden.
  • Met het oog op mogelijke bouwplannen in de Gnephoek wordt er voorgesteld om een studie te starten naar de mogelijkheden voor een wijkwinkelcentra in de Gnephoek zodra het helder is wat de plannen rond de Gnephoek inhouden.

Overige detailhandel

  • De overige detailhandel buiten de winkelcentra dient zo veel mogelijk op het Baronie terrein en op de Euromarkt geconcentreerd te worden. De gemeente is er geen voorstander van om detailhandel op de industrieterreinen toe te laten.

De detailhandelsvisie is terug te vinden op de website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl

Geef een reactie

Recent nieuws

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 23.10.2018 08:26 Gemeente Alphen

Weekendverslag 22.10.2018 17:06 Politie Alphen aan den Rijn

Actie Schoenmaathes – laatste keer 22.10.2018 16:56 Adventskerk | Nieuws

Wijkagent Coen van Stralen van Politie Alphen aan den Rijn is vindingrijk en zoekt proactief contact in de buurt: “Ik benader iedere persoon of organisatie waarvan ik vind, dat deze een steentje kan 22.10.2018 16:27 Politie Alphen aan den Rijn

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 22.10.2018 16:27 Gemeente Alphen

Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn 22.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Zegt u het maar 22.10.2018 15:26 Gemeente Alphen

Wijkagenten spreekuur 22.10.2018 12:58 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 29 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 22.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Denk tijdens een ontbijt mee over het inkoopbeleid 22.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Meld u aan voor de Dag van de Mantelzorg 22.10.2018 11:06 Gemeente Alphen

Uitgebreid verzekerd tegen een lage premie 22.10.2018 09:06 Gemeente Alphen

Zondag 28 oktober 2018 21.10.2018 10:06 Sionskerk Alphen

Beroepingswerk en profielschets 20.10.2018 16:26 Adventskerk | Nieuws

Rijnvicus en Hallmark sluiten miljoenencontract 19.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen