Ontwikkeling groenstrook Kerk en Zanen gestart

De ontwikkeling van de groenstrook in Kerk en Zanen is deze week definitief van start gegaan met het vaststellen van een plan van aanpak. De groenstrook zal ruimte bieden voor recreatieve en sportieve vrijetijdsbesteding van de bewoners van de wijk Kerk en Zanen. De sportverenigingen zullen echter ook zeker bewoners van buiten de wijk trekken.

De nieuw aan te leggen groenstrook strekt zich uit vanaf het Rietveldepad tot aan de Molenwetering en ligt langs de N11. De groenstrook is opgedeeld in drie deelgebieden. Een deel van het gebied bestaat uit het volkstuinengebied langs het Rietveldepad. In de rest van de groenstrook komen onder andere enkele standplaatsen voor woonwagens. Een ander deel zal worden ingericht om te wandelen, te fietsen en te spelen.

Ook is een deel van de nieuwe groenstrook gereserveerd voor sportaccomodaties. De gemeente heeft daarvoor afspraken gemaakt met vijf sportverenigingen. De Stichting Alphense Tennisparken wil een aantal tennisbanen aanleggen. Ook is er plaats gereserveerd voor een stedelijke manege. Omnivereniging Avanti, IJsclub C.P. Mulder en de Alphense Hondenclub hebben plannen voor een gezamelijke verenigingsgebouw met een wielerbaan die ook geschikt is voor wedstrijden, een hondentrainingsveld en een ijsbaan.

Als al deze plannen door gaan is de ruimte die voor sportaccommodaties is gereserveerd op. Indien één van de initiatiefnemers afhaakt dan zal de gemeente opnieuw op zoek gaan naar invulling van het voor sport gereserveerde gedeelte.

In de planning die de gemeente voor ogen heeft zal in de nazomer van 2007 het schetsontwerp van dit gebied klaar zijn, waarna na het afsluiten van definitieve overeenkomsten met de sportverenigingen eind 2007 het plan rond de groenstrook rond moet zijn. In 2008 kan dan begonnen worden met het ophogen van het terrein, waarna de grond tot eind 2009 zal moeten inklinken. De verenigingen zullen dan begin 2010 kunnen beginnen met het bouwen van de sportaccommodaties.

Eerder nieuws over de groenstrook in Kerk en Zanen
Plannen voor inrichten groenzone Kerk & Zanen (Alphen.COM, 27 juni 2004)

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.