Alphenaar voelt zich iets veiliger

Dinsdag zijn de resultaten van de Stadsmonitor 2004-2005 bekend gemaakt door de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat het gevoel van veiligheid van de Alphense burger er voor het derde achtereenvolgende jaar op vooruit is gegaan. Het aantal inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is gedaald tot 15%, waar dit in 2001 nog boven de 20% lag. Ook het aantal Alphenaren dat zich sowieso wel eens onveilig voelt is gedaald, van 34% in 2003 naar 30% in 2004. Enkele jaren voelde nog minimaal 40% van de Alphenaren zich wel eens onveilig, dus hier zit een vooruitgang in.

Wel zijn er   een aantal buurten waar de daling van het onveiligheidsgevoel veel lager ligt. Het gaat dan met name om de Planetenbuurt, de Edelstenenbuurt, en de Lage Zijde Noord (het gebied rond Nieuwe Sloot, Hooftstraat en Lijsterlaan). In deze buurten voelt zo’n 25% van de buurtbewoners zich niet altijd op zijn of haar gemak.

Enge plekken

Er blijken een aantal plekken te zijn in Alphen die door de jaren heen door de Alphenaren nog steeds als onveilig worden genoemd. Het gaat hier, in volgorde van engheid om de Ridderhof, inclusief de parkeergarage, het Bospark, het Centrumgebied, Zegersloot, de Edelstenenbuurt, de Herenhof, de Dijksloot, de omgeving van het station, de Planetenbuurt, en de Kennedylaan. Hierbij werd aangetekend dat de Herenhof beduidend minder vaak als onveilige plek werd genoemd dan vroeger.

Toekomstverwachting

Er is ook onderzoek gedaan naar de manier waarop bewoners de ontwikkelingen in hun buurt ervaren. Het blijkt dat de meeste mensen niet echt het idee hebben dan hun buurt er in de afgelopen jaren op voor- of achteruit is gegaan. Over de toekomst van de eigen buurt is men per saldo somber – 21% verwacht dat hun buurt er op achteruit zal gaan, 14% verwacht juist een verbetering. Wat daarbij in dit onderzozek opvalt is het lage percentage bewoners van de wijk Kerk en Zanen dat verwacht dat de toekomst van de buurt er rooskleurig uit ziet, dit is slechts 7% van de bewoners, alleen in de Edelstenenbuurt is dit percentage lager.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.