Jeltje van Nieuwenhoven opent bushalte Rijnsaterwoude

Op 17 maart opent gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven de bushalte in Rijnsaterwoude. De bushalte is op initiatief van bewoners uit die gemeente gerealiseerd. Met het opheffen van buslijn 197 door het dorp, waren bewoners sinds december 2003 verstoken van openbaar vervoer. De interliner die over de provinciale weg langs het dorp reed was voor hen onbereikbaar. Twee inwoners van deze dorpskern hebben bij de provinciale politiek, de gemeente Jacobswoude en busmaatschappij Connexxion beijverd dat er een halte in de dienstregeling werd opgenomen.

Dat bleek vanwege het hoogteverschil tussen het dorp en de provinciale weg en geldende beleidsuitgangspunten niet eens zo gemakkelijk. Er waren namelijk onevenredige kosten te overwinnen om een halte bereikbaar te maken. Maar de politiek toonde begrip en heeft geld gereserveerd en het uitgangspunt eenmalig losgelaten dat elke halte ook bereikbaar moet zijn met een rolstoel of een kinderwagen. Samen met de bereidheid van Connexxion om een halte in de dienstregeling op te nemen is Rijnsaterwoude voorlopig verzekerd van openbaar vervoer. Dat de bushalte voorziet in een behoefte blijkt inmiddels uit het aantal opstappers. Ook van de geplaatste overdekte fietsenstallingen wordt intensief gebruik gemaakt. De halte past in het streven van de provincie te investeren in mobiliteit, openbaar vervoer en wegen. Langs een gedeelte van de N 207 wordt een busbaan aangelegd en de doorstroming bij enkele kruisingen verbeterd. Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen de Amsterdamse regio en de Rijnstreek.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.