Informatieavond over nieuwe gevangenis

Dinsdag 15 maart a.s. is een informatieavond over de bouwaanvraag voor een
nieuwe gevangenis aan de Eikenlaan. Hiervoor heeft de gemeente gebruikers
en/of eigenaren van bedrijven en gebouwen rondom het terrein uitgenodigd.

Zoals bekend heeft het ministerie van Justitie het plan om op het terrein
naast de huidige penitentiaire inrichting De Geniepoort een nieuw
cellencomplex te bouwen. Het gaat om de plek van het voormalige
asielzoekerscentrum aan de Eikenlaan. Deze week heeft de
Rijksgebouwendienst, namens het ministerie, de aanvraag voor de
bouwvergunning ingediend.

Het rijk wil in juni 2005 met de bouw starten. Voor zover bekend gaat het om
690 nieuwe cellen met in totaal maximaal 1316 plaatsen. Justitie verwacht
dat de bouw van het nieuwe Huis van Bewaring, dat bestemd is voor illegale
vreemdelingen, in november 2006 gereed is.

De grond waarop het nieuwe complex zal verrijzen is eigendom van het Rijk.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een huis van bewaring mogelijk.
Dat betekent dat wanneer de bouwaanvraag zelf aan alle wettelijke eisen
voldoet, de gemeente Alphen aan den Rijn in principe de gevraagde
bouwvergunning zal verlenen. Belanghebbenden hebben dan nog wel de
mogelijkheid tegen de verleende bouwvergunning bezwaar te maken.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle omwonenden van de gevangenis goed
ge?nformeerd worden over de bouwplannen en de mogelijke gevolgen voor de
buurt. Tijdens de informatieavond zijn naast bestuurders en ambtenaren van
de gemeente het ministerie van Justitie, de architecten en de
Rijksgebouwendienst aanwezig.

Datum:      dinsdagavond 15 maart 2005
Plaats:      het gebouw van de SWA aan de Distributieweg 10.
Aanvang:    20.00 uur.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.