Korteraarseweg wordt niet afgesloten

Wederom is één van de plannen van het 10 miljoen project van de gemeente geschrapt. Het voorstel om de Korteraarseweg af te sluiten voor doorgaand verkeer is afgewezen. Dit is gebeurd op basis van inspraakmogelijkheden. In een enquete is het idee massaal afgewezen. De gemeente schrijft hier het volgende over:

Bewoners en andere belanghebbenden zijn tegen het afsluiten van de Korteraarseweg-west (tussen Oostkanaalweg en Noordeinde te Aarlanderveen) voor motorvoertuigen. De afsluiting was een van de ingediende idee?n uit de actie ‘Wat te doen met 10 miljoen’.  B&W hebben besloten het hiervoor gereserveerde bedrag (? 6.806) opzij te zetten voor andere 10 miljoen-projecten.

De Korteraarseweg-west is slechts drie meter breed en in feite niet geschikt voor (veel) autoverkeer, zeker niet in combinatie met fietsverkeer. Afsluiting van de Korteraarseweg-west voor motorvoertuigen zou dan ook de verkeersveiligheid en de recreatieve functie van de weg verbeteren. Daarnaast sloot dit idee aan bij het gemeentelijk beleid dat gericht is op verbetering van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van het Groene Hart.

Voordat burgemeester en wethouders een besluit wilden nemen over de uitvoering van dit idee, wilden zij eerst weten of er voldoende draagvlak was voor deze maatregel. In de periode van 22 maart tot en met 16 april 2004 hebben de stukken met betrekking tot dit idee ter inzage gelegen. Tot 20 april 2004 kon schriftelijk een zienswijze worden gegeven op de plannen. Direct omwonenden hebben een enqu?teformulier toegezonden gekregen. Daarnaast is er ook een particulier initiatief geweest voor een enqu?te onder bewoners in de omgeving van het westelijk deel van de Korteraarseweg. Op dinsdag 30 maart 2004 is een informatieavond gehouden in het Oude Rechthuis te Aarlanderveen. Alle ingediende zienswijzen, enqu?teformulieren en vragen/opmerkingen zijn, samen met een reactie van het gemeentebestuur, verwerkt in een Nota van zienswijzen.

Uit de ingediende zienswijzen en enqu?teformulieren blijkt duidelijk dat het idee massaal wordt afgewezen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de verwachte verslechtering van de verkeerssituatie op het Noordeinde en de Dorpsstraat en de verwachting dat de sociale veiligheid afneemt als er geen autoverkeer meer is op de Korteraarseweg.

Het hele bericht is op de website van de gemeente te lezen. Ook de nota van zienswijzen betreffende dit besluit is daar te lezen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen